Investiční fond Peníze pod kontrolou - DISCLAIMER

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.

Správcem fondu je společnost Peníze pod kontrolou s.r.o., která nepodléhá dohledu České národní banky ("ČNB"). Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). Služby společnosti jsou určeny kvalifikovaným investorům a nejsou určeny veřejnosti.

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých typů cenných papírů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv osoba investující do cenných papírů je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k těmto cenným papírům. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob.

Společnost, její zakladatelé, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění.

Jakákoliv další distribuce, případně jiná neautorizovaná manipulace s informacemi zde uvedenými, je zakázána.

Investiční fond Peníze pod kontrolou - DISCLAIMER

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.

Správcem fondu je společnost Peníze pod kontrolou s.r.o., která nepodléhá dohledu České národní banky ("ČNB"). Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). Služby společnosti jsou určeny kvalifikovaným investorům a nejsou určeny veřejnosti.

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých typů cenných papírů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv osoba investující do cenných papírů je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k těmto cenným papírům. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob.

Společnost, její zakladatelé, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění.

Jakákoliv další distribuce, případně jiná neautorizovaná manipulace s informacemi zde uvedenými, je zakázána.

Investiční fond

PENÍZE POD KONTROLOU

Alternativní fond podle § 15 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Fond je zapsán v seznamu České národní banky.

Manažer fondu: Ing. Jakub Hesoun

Investiční fond

PENÍZE POD KONTROLOU

Alternativní fond podle § 15 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Fond je zapsán v seznamu České národní banky.

Manažer fondu: Ing. Jakub Hesoun

PROČ JSEM ZALOŽIL VLASTNÍ INVESTIČNÍ FOND

Protože chci klientům poskytnout to, co velká část z nich v investicích dlouhodobě postrádá.

STABILNÍ VÝNOS

To chce jistě každý poradce i klient. Ovšem běžné způsoby investování často nefungují ani podle představ investorů, ani podle představ poradců. Výnos a pokrytí inflace bývá jejich hlavním cílem. Ten se ale těžko plní, když je investice několik let ve ztrátě. Naším záměrem je dosahovat výnosů nejen na rostoucím, ale i na stagnujícím a klesajícím trhu.

FÉROVOU A JEDNODUCHOU POPLATKOVOU STRUKTURU

V ČR se stává velmi často, že klient platí poplatky i tehdy, když je jeho účet ve ztrátě. Někdy o tom ani neví, protože mu to jeho poradce neřekl. Tento přístup nepokládáme za férový. Proto si bereme odměnu jen tehdy, když dosáhneme výnosu.

PROČ JSEM ZALOŽIL VLASTNÍ INVESTIČNÍ FOND

Protože chci klientům poskytnout to, co velká část z nich v investicích dlouhodobě postrádá.

STABILNÍ VÝNOS

To chce jistě každý poradce i klient. Ovšem běžné způsoby investování často nefungují ani podle představ investorů, ani podle představ poradců. Výnos a pokrytí inflace bývá jejich hlavním cílem. Ten se ale těžko plní, když je investice několik let ve ztrátě. Naším záměrem je dosahovat výnosů nejen na rostoucím, ale i na stagnujícím a klesajícím trhu.

FÉROVOU A JEDNODUCHOU POPLATKOVOU STRUKTURU

V ČR se stává velmi často, že klient platí poplatky i tehdy, když je jeho účet ve ztrátě. Někdy o tom ani neví, protože mu to jeho poradce neřekl. Tento přístup nepokládáme za férový. Proto si bereme odměnu jen tehdy, když dosáhneme výnosu.

STRATEGIE FONDU

A JEJÍ HLAVNÍ RYSY

Chytré investiční instrumenty

Pro vyhledávání investičních příležitostí používáme specifickou metodu analýzy očekávané volatility (kolísavosti). Využíváme opční a futures kontrakty, kde podkladovými aktivy jsou americké akciové indexy S&P 500 a NASDAQ 100.

Univerzálnost

Propady finančních trhů jsou stejně přirozené jako jejich růsty. Naše strategie je proto nastavena na všechny tržní fáze (růst, stagnace, pokles). Díky tomu dokážeme zhodnocovat kapitál i tehdy, když jdou trhy tzv. "do strany", nebo procházejí recesí.

Důsledná kontrola rizika

Provádíme velmi malý počet obchodů. Vybíráme pouze pravděpodobnosti, které nabízejí vysokou možnost ziskových obchodů při kontrolovaném riziku. Tímto způsobem omezujeme volatilitu našeho investičního fondu.

STRATEGIE FONDU

A JEJÍ HLAVNÍ RYSY

Chytré investiční instrumenty

Pro vyhledávání investičních příležitostí používáme specifickou metodu analýzy očekávané volatility (kolísavosti). Využíváme opční a futures kontrakty, kde podkladovými aktivy jsou americké akciové indexy S&P 500 a NASDAQ 100.

Univerzálnost

Propady finančních trhů jsou stejně přirozené jako jejich růsty. Naše strategie je proto nastavena na všechny tržní fáze (růst, stagnace, pokles). Díky tomu dokážeme zhodnocovat kapitál i tehdy, když jdou trhy tzv. "do strany", nebo procházejí recesí.

Důsledná kontrola rizika

Provádíme velmi malý počet obchodů. Vybíráme pouze pravděpodobnosti, které nabízejí vysokou možnost ziskových obchodů při kontrolovaném riziku. Tímto způsobem omezujeme volatilitu našeho investičního fondu.

Správně zainvestovaný kapitál je jako strom v lese.

Ochráníte-li ho před kůrovcem, dřevorubci a dáte-li mu dostatek světla a vláhy, je téměř jisté, že každý rok o něco povyroste. Možná Vás i přežije. A ještě stihne poskytnout domov celé řadě živočichů...

PARAMETRY FONDU

Minimální výše investice:

0
CZK
nebo ekvivalent v EUR či USD.

Podporované měny fondu:

CZK, EUR, USD.

Doporučený investiční horizont:

5 let.

Cílený interval zhodnocení:

5 - 10 % p.a.

Zajištění proti kurzovnímu riziku:

ANO.

Správně zainvestovaný kapitál je jako strom v lese.

Ochráníte-li ho před kůrovcem, dřevorubci a dáte-li mu dostatek světla a vláhy, je téměř jisté, že každý rok o něco povyroste. Možná Vás i přežije. A ještě stihne poskytnout domov celé řadě živočichů...

PARAMETRY FONDU

Minimální výše investice:

0
CZK
nebo ekvivalent v EUR či USD.

Podporované měny fondu:

CZK, EUR, USD.

Doporučený investiční horizont:

5 let.

Cílený interval zhodnocení:

5 - 10 % p.a.

Zajištění proti kurzovnímu riziku:

ANO.

POPLATKOVÁ STRUKTURA FONDU

Společně na jedné lodi.

Žádné management fee.
Preferujeme poplatek ze zisku.

Vstupní poplatek:

0
%
jednorázově z investované částky.

Poplatek za správu (management fee):

0
%
p.a.

Výkonová odměna:

0
%
z částky ziskového obchodu v případě, že klient má kladné zhodnocení.

Success fee:

0
%
z nadvýnosu – benchmark 10 % p.a.

POPLATKOVÁ STRUKTURA FONDU

Společně na jedné lodi.

Žádné management fee.
Preferujeme poplatek ze zisku.

Vstupní poplatek:

0
%
jednorázově z investované částky.

Poplatek za správu (management fee):

0
%
p.a.

Výkonová odměna:

0
%
z částky ziskového obchodu v případě, že klient má kladné zhodnocení.

Success fee:

0
%
z nadvýnosu – benchmark 10 % p.a.

REFERENCE KLIENTŮ

"Obvykle si s vlastními penězi umím poradit sám, ale synovi jsem v rámci rozvoje jeho finanční gramotnosti pořídil investici v investičním fondu provozovaném panem Ing. Jakubem Hesounem a neudělal jsem chybu. Řízení investičního fondu považuji za velmi konzervativní (to znamená zodpovědné) a jsme i spokojeni s mírou zhodnocení a průběžným informováním."
Ing. Michal ProvazníkPodnikatel a majitel několika firem
"S Ing. Hesounem se známe řadu let od dob jeho působení na pozici privátního bankéře jedné velké banky, jejímž jsem klientem. Vzhledem k tomu, že mi vždy vyhovoval jeho styl práce, zůstali jsme v kontaktu i poté, co z banky odešel a osamostatnil se jako privátní finanční poradce. Hlavními důvody pro mé rozhodnutí zůstat s ním v kontaktu a nadále využívat jeho služeb jsou jeho solidnost, přesnost, za všech okolností férové jednání, a to hlavní, pozitivní finanční efekt plynoucí z investic a rozhodnutí, která mi pomohl učinit."
Ing. Stanislav KumžákObchodní ředitel pro východní Evropu - VISCOFAN CZ s.r.o.
"S panem Ing. Jakubem Hesounem jsem se seznámil před několika lety když pracoval jako makléř pro CYRRUS a.s. Tehdy mě nijak nezaujal, dělal to co po něm firma chtěla. Ovšem když se na mě obrátil mnohem později a osvětlil mi co právě dělá a jak to dělá, vybudoval jsem si k němu takovou důvěru, že jsem investoval do jeho fondu PPK. Po asi půl roce jsem investici dokonce navýšil. Já jsem už starší člověk (možná už i trochu líný a pohodlný) a sám se už do investování pouštět nechci a proto jsem rád a v klidu když to za mě někdo s příslušnou erudicí a hlavně charakterem udělá. Čistě z mých zkušeností mohu pana Ing. Hesouna jen doporučit."
Klient si nepřál zveřejnit své jméno.Lékař a podnikatel

REFERENCE KLIENTŮ

"Obvykle si s vlastními penězi umím poradit sám, ale synovi jsem v rámci rozvoje jeho finanční gramotnosti pořídil investici v investičním fondu provozovaném panem Ing. Jakubem Hesounem a neudělal jsem chybu. Řízení investičního fondu považuji za velmi konzervativní (to znamená zodpovědné) a jsme i spokojeni s mírou zhodnocení a průběžným informováním."
Ing. Michal ProvazníkPodnikatel a majitel několika firem
"S Ing. Hesounem se známe řadu let od dob jeho působení na pozici privátního bankéře jedné velké banky, jejímž jsem klientem. Vzhledem k tomu, že mi vždy vyhovoval jeho styl práce, zůstali jsme v kontaktu i poté, co z banky odešel a osamostatnil se jako privátní finanční poradce. Hlavními důvody pro mé rozhodnutí zůstat s ním v kontaktu a nadále využívat jeho služeb jsou jeho solidnost, přesnost, za všech okolností férové jednání, a to hlavní, pozitivní finanční efekt plynoucí z investic a rozhodnutí, která mi pomohl učinit."
Ing. Stanislav KumžákObchodní ředitel pro východní Evropu - VISCOFAN CZ s.r.o.
"S panem Ing. Jakubem Hesounem jsem se seznámil před několika lety když pracoval jako makléř pro CYRRUS a.s. Tehdy mě nijak nezaujal, dělal to co po něm firma chtěla. Ovšem když se na mě obrátil mnohem později a osvětlil mi co právě dělá a jak to dělá, vybudoval jsem si k němu takovou důvěru, že jsem investoval do jeho fondu PPK. Po asi půl roce jsem investici dokonce navýšil. Já jsem už starší člověk (možná už i trochu líný a pohodlný) a sám se už do investování pouštět nechci a proto jsem rád a v klidu když to za mě někdo s příslušnou erudicí a hlavně charakterem udělá. Čistě z mých zkušeností mohu pana Ing. Hesouna jen doporučit."
Klient si nepřál zveřejnit své jméno.Lékař a podnikatel

RIZIKOVÝ PROFIL FONDU

dle ukazatele SRRI:

SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) je ukazatel rizika a výnosu, díky kterému je možné porovnat rizikovost a výnosnost jednotlivých investičních instrumentů. Zobrazuje, jak moc může kolísat hodnota vkladu v daném investičním nástroji (fondu) během jednoho roku.

Podrobnější informace o rizicích naleznete zde.

Investiční fond Peníze pod kontrolou má dle SRRI hodnotu 4.

Které třídy aktiv si pod jednotlivými stupni představit:

0
kolísavost pod 0,5 %

Typický zástupce:
velmi konzervativní fond peněžního trhu


0
kolísavost 0,5 – 2 %

Typický zástupce:
fond peněžního trhu, konzervativní dluhopisový či nemovitostní fond


0
kolísavost 2 – 5 %

Typický zástupce:
dluhopisový fond, nemovitosní fond


0
kolísavost 5 – 10 %

Typický zástupce:
smíšený fond, rizikovější dluhopisový či nemovitostní fond
Investiční fond Peníze pod kontrolou


0
kolísavost 10 – 15 %

Typický zástupce:
dynamický smíšený nebo rizikovější nemovitostní fond


0
kolísavost 15 – 25 %

Typický zástupce:
akciový fond


0
kolísavost 25 % a více

Typický zástupce:
akciový fond exotických trhů nebo sektorů, fond small caps, komoditní fond

RIZIKOVÝ PROFIL FONDU

dle ukazatele SRRI:

SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) je ukazatel rizika a výnosu, díky kterému je možné porovnat rizikovost a výnosnost jednotlivých investičních instrumentů. Zobrazuje, jak moc může kolísat hodnota vkladu v daném investičním nástroji (fondu) během jednoho roku.

Podrobnější informace o rizicích naleznete zde.

Investiční fond Peníze pod kontrolou má dle SRRI hodnotu 4.

Které třídy aktiv si pod jednotlivými stupni představit:

0
kolísavost pod 0,5 %

Typický zástupce:
velmi konzervativní fond peněžního trhu


0
kolísavost 0,5 – 2 %

Typický zástupce:
fond peněžního trhu, konzervativní dluhopisový či nemovitostní fond


0
kolísavost 2 – 5 %

Typický zástupce:
dluhopisový fond, nemovitosní fond


0
kolísavost 5 – 10 %

Typický zástupce:
smíšený fond, rizikovější dluhopisový či nemovitostní fond,
Investiční fond Peníze pod kontrolou


0
kolísavost 10 – 15 %

Typický zástupce:
dynamický smíšený nebo rizikovější nemovitostní fond


0
kolísavost 15 – 25 %

Typický zástupce:
akciový fond


0
kolísavost 25 % a více

Typický zástupce:
akciový fond exotických trhů nebo sektorů, fond small caps, komoditní fond

SPRÁVCE FONDU

Peníze pod kontrolou s.r.o.

Velké náměstí 116/7, 397 01 Písek, IČ: 075 46 068.
Společnost je vedena u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích - oddíl C, vložka 28079.

Společnost je dále zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 ZISIF (Zákon č. 240/2013 Sb. - Zákon o investičních společnostech a investičních fondech).

Kontakt:

Ing. Jakub Hesoun

Manažer fondu, jednatel společnosti Peníze pod kontrolou s.r.o.

Telefon: +420 725 593 018
E-mail: chcimit@penizepodkontrolou.cz
penizepodkontrolou.cz/fond

SPRÁVCE FONDU

Peníze pod kontrolou s.r.o.

Velké náměstí 116/7, 397 01 Písek, IČ: 075 46 068.
Společnost je vedena u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích - oddíl C, vložka 28079.

Společnost je dále zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 ZISIF (Zákon č. 240/2013 Sb. - Zákon o investičních společnostech a investičních fondech).

Kontakt:

Ing. Jakub Hesoun

Manažer fondu, jednatel společnosti Peníze pod kontrolou s.r.o.

Telefon: +420 725 593 018
E-mail: chcimit@penizepodkontrolou.cz
penizepodkontrolou.cz/fond