MINIMUM

FINANČNĚ

GRAMOTNÉHO

STUDENTA

120 minut nabitých praktickými informacemi.

Příprava na reálný život, ve kterém se musí platit složenky, účty a faktury.

Objednejte kurz pro Vaši školu ještě dnes.

MINIMUM

FINANČNĚ

GRAMOTNÉHO

STUDENTA

120 minut nabitých praktickými informacemi.

Příprava na reálný život, ve kterém se musí platit složenky, účty a faktury.

Objednejte kurz pro Vaši školu ještě dnes.

CÍLE KURZU

Připomenout studentům, že jednou přijde doba, kdy se budou muset začít starat sami o sebe.

Přimět studenty zamyslet se nad tím, jaké mohou být důsledky finanční negramotnosti, nedostatku peněz a špatného zadlužení.

Předat jim konkrétní metody a postupy, které mohou ihned aplikovat v praxi a které jim pomohou mít každý měsíc více volných peněz.

CÍLE KURZU

Připomenout studentům, že jednou přijde doba, kdy se budou muset začít starat sami o sebe.

Přimět studenty zamyslet se nad tím, jaké mohou být důsledky finanční negramotnosti, nedostatku peněz a špatného zadlužení.

Předat jim konkrétní metody a postupy, které mohou ihned aplikovat v praxi a které jim pomohou mít každý měsíc více volných peněz.

STUDENTI SI NA KURZU SAMI ODPOVÍ NA TYTO OTÁZKY

Proč mít rozpočet?

Proč a jak vytvořit finanční rezervu?

Jak vypadá jejich studentský rozpočet dnes?

Jak bude vypadat jejich rozpočet, až začnou pracovat a starat se o sebe sami?

Jak minimalizovat výdaje a maximalizovat příjmy?

Jaké jsou nástroje a pomůcky pro tvorbu rozpočtu?

STUDENTI SI NA KURZU SAMI ODPOVÍ NA TYTO OTÁZKY

Proč mít rozpočet?

Proč a jak vytvořit finanční rezervu?

Jak vypadá jejich studentský rozpočet dnes?

Jak bude vypadat jejich rozpočet, až začnou pracovat a starat se o sebe sami?

Jak minimalizovat výdaje a maximalizovat příjmy?

Jaké jsou nástroje a pomůcky pro tvorbu rozpočtu?

VYPRACUJÍ PŘÍPADOVOU STUDII

Rozpočet rodiny pana Bohatého

Tvorba rozpočtu

Analýza rozpočtu

Návrh řešení

Studenti se rozdělí do skupin. Každá skupina obdrží popis finanční situace rodiny pana Bohatého. Jejich úkolem bude ze zadání sestavit rozpočet, analyzovat jej a navrhnout taková řešení, která ze zdánlivě vyrovnaného rozpočtu vytvoří rozpočet silně přebytkový. Tím pádem rodina, která nikdy netvořila rezervy, protože si myslela, že nemá z čeho, najednou získá prostředky na jejich tvorbu.

VYPRACUJÍ PŘÍPADOVOU STUDII

Rozpočet rodiny pana Bohatého

Tvorba rozpočtu

Analýza rozpočtu

Návrh řešení

Studenti se rozdělí do skupin. Každá skupina obdrží popis finanční situace rodiny pana Bohatého. Jejich úkolem bude ze zadání sestavit rozpočet, analyzovat jej a navrhnout taková řešení, která ze zdánlivě vyrovnaného rozpočtu vytvoří rozpočet silně přebytkový. Tím pádem rodina, která nikdy netvořila rezervy, protože si myslela, že nemá z čeho, najednou získá prostředky na jejich tvorbu.

PODROBNOSTI O KURZU

Počet účastníků v jednom kurzu

Jedna třída (15 - 30 studentů). Pro efektivní realizaci praktických cvičení platí, že čím méně osob, tím lepší výsledek.

Časová dotace

180 minut

Cena kurzu

2.990,- Kč

PODROBNOSTI O KURZU

Počet účastníků v jednom kurzu

Jedna třída (15 - 30 studentů). Pro efektivní realizaci praktických cvičení platí, že čím méně osob, tím lepší výsledek.

Časová dotace

180 minut

Cena kurzu

2.990,- Kč

OBJEDNEJTE SI KURZ

Dáte tak studentům jeden z nejpřínosnějších dárků do jejich života.

"S panem Ing. Jakubem Hesounem spolupracujeme již několik let. Ing. Hesoun připravuje pro naší organizaci školení na témata dle naší zakázky. Nejčastěji řešená témata jsou dluhová problematika, finanční gramotnost, spoření a investice. Účastníci si chválí jasnost a srozumitelnost přednášek i trpělivost věnovanou každému dotazu účastníka. Jako organizátoři oceňujeme ochotu, rychlou a vstřícnou komunikaci a profesionální přístup lektora."
PhDr. Miroslava HoreckáŘeditelka - PorCeTa, o.p.s., Tábor
"Pan Jakub Hesoun působil v projektu Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti (neboli „PROKOP – central“) od roku 2017 jako lektor a později rozšířil svou činnost i o poskytování individuálního poradenství. Náplní lektorské práce byla výuka finanční a občanské gramotnosti a měkkých dovedností určená zejména pro velmi náročnou cílovou skupinu: osoby dlouhodobě nezaměstnané často s kumulovanými handicapy, které jim brání ve vstupu/návratu na trh práce. Tato cílová skupina vyžaduje velmi specifický přístup lektora, je důležité, aby přístup ke klientům byl partnerský a neodsuzující. To pan Jakub beze zbytku splňoval: po odborné stránce je velmi erudovaný, dokáže však přizpůsobit komunikaci a předávání informací dané skupině klientů tak, aby pro ně bylo vše srozumitelné a prakticky využitelné, výklad i tempo výuky volil vždy s přihlédnutím k potřebám a dynamice dané skupiny. Na kurzech umí vytvořit příjemné prostředí, což pozitivně hodnotili sami účastníci zmíněného projektu, kteří oceňovali také praktické příklady a aktuální informace okamžitě použitelné v praxi. Stejně pozitivní zpětné vazby ze strany klientů platí i pro případy, kdy pan Hesoun poskytoval individuální poradenství."
Mgr. Michaela SvobodováFond dalšího vzdělávání
"S Ing. Hesounem se známe řadu let od dob jeho působení na pozici privátního bankéře jedné velké banky, jejímž jsem klientem. Vzhledem k tomu, že mi vždy vyhovoval jeho styl práce, zůstali jsme v kontaktu i poté, co z banky odešel a osamostatnil se jako privátní finanční poradce. Hlavními důvody pro mé rozhodnutí zůstat s ním v kontaktu a nadále využívat jeho služeb jsou jeho solidnost, přesnost, za všech okolností férové jednání, a to hlavní, pozitivní finanční efekt plynoucí z investic a rozhodnutí, která mi pomohl učinit."
Ing. Stanislav KumžákObchodní ředitel pro východní Evropu - VISCOFAN CZ s.r.o.