TRANSAKČNÍ

PORADENSTVÍ

Jak připravit děti a vnoučata na dědictví, aby jim nezničilo život?

Jak rozhodnout o budoucnosti firmy, kterou jste celý život budovali?

Vezměte otěže do svých rukou - nastavte preventivní opatření a předejděte zbytečným rodinným neshodám.

Celý život tvrdě pracujete, budujete majeteknejspíše se i snažíte stmelovat rodinu a pečovat o její harmonii.

Vaším odchodem ovšem může veškerá snaha přijít vniveč a Vaše firma i rodinná harmonie se mohou sesypat jako domeček z karet.

Lze tomu ale předejít.

Pokud se na předání majetku připravíte.

Česká legislativa Vám totiž umožňuje nastavit pravidla, dle kterých bude následně majetek rozdělen.

Dokonce lze zajistit i to, aby majetek nezmizel - nebyl bezmyšlenkovitě nastupující generací utracen.

Fantazii se v tomto případě opravdu meze nekladou.

PROČ NENÍ DOBRÝ NÁPAD PONECHAT VŠE OSUDU

Protože praxe ukazuje, že spoléhat se na správnou výchovu potomků a současně na zákonný dědický proces nebývá nejlepší kombinace.

Přístup: "Nechám to na nich, ať si s majetkem poradí, jak umí." může být v řadě případů sobecký a pro vztahy v rodině zcela destruktivní.

Protože do procesu budou zapojeni i lidé, nad kterými nebudete mít kontrolu.

V průběhu času do Vaší rodiny vstoupí nové osoby v podobě manželů a manželek a ty s sebou přivedou své rodiny a další vztahy, které již budou mimo Vaši schopnost cokoliv ovlivňovat. Tito lidé vlastně nemají s dědictvím nic společného, ale mají pocit, že teď mohou k majetku přijít.

Protože může dojít k "rozdrobení" majetkových podílů

Nejčastěji tento stav komplikuje život dědicům tehdy, jsou-li součástí dědictví nemovitosti a majetkové podíly ve firmách. Čím více dědiců, tím vyšší "rozdrobení" podílů a tím hůře se pak s majetkem nakládá, protože ne vždy se všichni na všem shodnou.

Protože představy dětí o jejich životě jsou často odlišné od těch Vašich.

Představte si situaci, kdy stále synovi opakujete: "Firmu buduji pro tebe, jednou bude celá tvoje." ovšem syn rád hraje na piano a chce být světovým klavíristou. Bude Váš tlak na převzetí firmy synem pro firmu prospěšný? A bude prospěšný pro Vašeho syna?

Protože Vaše zdrženlivost může být pro zbytek rodiny frustrující.

Není nic horšího, než když roky synovi říkáte: "Všechno tohle vytvářím pro tebe. Jednou to vše převezmeš." Jenže synovi už bude 40 let a zatím z Vaší strany neviděl žádné konkrétní kroky. Brzdíte syna (neví, co a kdy od Vás má čekat) i rozvoj firmy (odklad strategických rozhodnutí a investic).

Odpovězte si na otázku:

JAKÝM MAJETKEM DISPONUJI

OSOBNÍ

Finanční a nefinanční majetek v osobním vlastnictví.

FIREMNÍ

Obchodní podíly ve firmách a jiné majetkové účasti.

POMOCÍ ČEHO MOHU MAJETEK PŘEVÉST NA JINOU OSOBU

BĚHEM ŽIVOTA

Dar

Prodej

Svěřenský fond

PO SMRTI

Dědictví bez závěti či dědické smlouvy

Dědictví řízené závětí či dědickou smlouvu

Svěřenský fond

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI PŘI ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCNOSTI FIRMY 

Je to jako jízda po kruhovém objezdu...

Někteří majitelé firem po něm jezdí již několik let...

Pomůžeme Vám vybrat správný výjezd a budeme Vás navigovat až do cíle.

A to nejen při prodeji, převodu či nákupu firmy, ale i ve všech ostatních sférách nástupnictví a transakčního poradenství.