Kolik hotovosti by měli investoři držet na svém investičním účtu?

Shrnutí

Úrokové sazby na spořících účtech jsou nyní sice ještě docela zajímavé, ovšem držet v investičním portfoliu příliš mnoho hotovosti se z dlouhodobého hlediska nevyplácí. Naopak se to může prodražit. V tomto článku se podíváme na to, kolik hotovosti investoři skutečně potřebují.

14 tipů jak se stát rentiérem

Stáhněte si zdarma e-book, který vám usnadní cestu k Vaší finanční nezávislosti.

STÁHNOUT ZDARMA

Úrokové sazby v Česku i ve světě zůstávají poměrně vysoké. Možná proto přemýšlíte, zda není vhodné zahrnout do vašeho investičního portfolia větší podíl hotovosti.

Narozdíl od akcií a dluhopisů vám s hotovostí nehrozí žádné ztráty. Proč tedy vůbec podstupovat riziko, když jsou výnosy na spořících účtech atraktivnější více než kdy jindy?

Může se to zdát jako racionální argument. Analýza společnosti Vanguard ale hovoří jinak. Vyplývá z ní, že držení příliš velkého množství hotovosti v investičním portfoliu může negativně ovlivnit vaši schopnost dosahovat dlouhodobých finančních cílů.

Přečtěte si, jak se vám nadbytečná hotovost (sice s lákavým úrokem) může ve finále prodražit. Prozradíme vám také, kolik hotovosti skutečně potřebujete.

Nouzový fond vždy po ruce

V první řadě byste měli vždy zvážit držení tzv. nouzové hotovosti pro případ neočekávaných výdajů. Všichni to známe, může se vám porouchat kotel, auto nebo vás zastihnout delší období nezaměstnanosti. Udržování dobře nastaveného nouzového fondu výrazně snižuje riziko, že se kvůli nečekaným událostem zadlužíte nebo budete muset odprodat své dlouhodobé investice.

Podle odborníků ze společnosti Vanguardu byste pro okamžité jednorázové výdaje (kotel, auto, pračka atd.) měli mít na bankovním účtu částku alespoň 50 000 Kč. Co se týče ztráty příjmu ze zaměstnání, doporučují pak mít na rychle dostupném spořicím účtu (nikoliv tedy např. termínovaném vkladu) částku na pokrytí 3 až 6 vašich měsíčních výdajů. Konkrétní počet měsíců záleží mimo jiné také na typu vašeho zaměstnání a stabilitě příjmu, vašem rodinném stavu, počtu dětí a dalších proměnných.

Jak draho vás přijde držení příliš velkého množství hotovosti?

Držení příliš velké části vašeho investičního portfolia v hotovosti, nad rámec pohotovostního fondu, vás může v dlouhodobém horizontu přijít draho.

Slyšeli jste už pojem “riziková prémie”?  Jedná se o dodatečný výnos, který investoři získávají za to, že se svými investicemi podstupují tržní riziko. Analytici společnosti Vanguard očekávají, že hotovost bude v příštích 30 letech přinášet roční výnos ve výši kolem 3,4 % ve srovnání s 6,9 % u akcií a 4,3 % u dluhopisů. Vycházejí přitom ze současných tržních podmínek. Pokud do jejich prognóz zahrneme 2% inflaci, sníží se tato čísla na 1,4 % u hotovosti, 2,3 % u dluhopisů a 4,9 % u akcií. Riziková prémie ale zůstává stejná nehledě na inflaci. Pokud budete investovat například do akcií, můžete v příštích 30 letech očekávat v průměru o 3,5 % vyšší roční výnos, než by vám poskytla hotovost (tj. 6,9 % – 3,4 % = 3,5 %).

Pro lepší představu, při takovém rozdílu by počáteční investice 100 000 Kč do akcií za 30 let vzrostla na téměř 800 000 Kč, zatímco stejná částka uložená do hotovosti by se po 30 letech dostala jen na necelých 280 000 Kč.

Ceny akcií a dluhopisů budou na cestě za těmito výnosy zcela jistě zažívat značnou volatilitu neboli výkyvy cen. To však neznamená, že byste měli přejít k hotovosti. A to ani tehdy, když jsou trhy obzvláště volatilní, jako tomu bylo například v roce 2020.

Níže uvedený graf znázorňuje, jak může přesun investice do hotovosti na pouhých několik měsíců vést k výraznému zhoršení dlouhodobé výkonnosti portfolia. Prohlédněte si tři příklady chování investorů během poklesu trhů při počátku pandemie koronaviru v roce 2020:

  • Zachování investice po celou dobu (šedá čára)
  • Přechod do hotovosti v únoru 2020 a reinvestice v červenci 2020 (zelená čára)
  • Přechod do hotovosti v březnu 2020 (dno trhu) a reinvestice v červenci 2020 (oranžová čára)

Investoři, kteří utekli z trhu – dokonce i ti, kteří se vyhnuli úplnému dnu – skončili s mnohem nižšími výnosy než investor, který zůstal zainvestován po celou dobu. Tento investor se nezalekl krátkodobého tržního rizika a ve výsledku za to získal vyšší výnos, jinými slovy obdržel “rizikovou prémii”, o které jsme hovořili výše.

Obrázek 1Reagování na volatilitu trhu může ohrozit dlouhodobé výnosy.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Výkonnost indexu není přesným vyjádřením konkrétní investice, protože do indexu nelze investovat přímo. Poznámky: Uvažovaná investice je do portfolia složeného ze 60 % z akcií a 40 % z dluhopisů. Akcie jsou reprezentovány indexem FTSE Global All Cap. Dluhopisy jsou reprezentovány indexem Bloomberg Global Aggregate Bond Index (GBP Hedged). Hotovost je reprezentována kurzem SONIA (Sterling Overnight Index Average). Výnosy nezohledňují inflaci. Zdroj: Výpočty společnosti Vanguard na základě údajů společnosti Morningstar, Inc. Od 1. ledna 2018 do 25. prosince 2023.
Kolik hotovosti tedy doopravdy potřebujete?

Co to pro vás znamená? Při rozhodování, zda do svého investičního portfolia zahrnout více hotovosti, byste měli zvážit tři hlavní aspekty: vaši toleranci k riziku, časový horizont a to, jak blízko jste k dosažení svých cílů.

Tolerance rizika

Tolerance k riziku souvisí s vaším osobním vnímáním rizika. Jedná se o měřítko určující, jak velké investiční riziko jste ochotni podstoupit. Hotovost se svou nízkou volatilitou je pak logicky vhodná spíše pro investory s nižší tolerancí k riziku. Zatímco ti, kteří mají toleranci k riziku vyšší, budou schopni lépe akceptovat nejistoty spojené s investováním do dluhopisů a akcií.

Časový horizont

Váš časový horizont udává, jak vzdálený je váš budoucí investiční cíl. V Edwardovi obecně považujeme za krátký časový horizont dobu do tří let, za střednědobý dobu mezi čtyřmi až deseti lety a za dlouhý časový horizont cokoli nad deset let.

EDWARDOVA PORTFOLIA
Jak je vytváříme a řídíme

Stáhněte si zdarma e-book a poznejte Edwardova modelová portfolia, díky kterým si i Vy můžete splnit své finanční cíle. 

STÁHNOUT ZDARMA

Následující obrázek ukazuje očekávaný rozsah výnosů pro hotovost, dluhopisy a akcie v jednoletém a desetiletém časovém období. Barevné sloupce znázorňují očekávané rozpětí výnosů. Čísla v červených kroužcích udávají očekávané mediánové výnosy na roční bázi. Z údajů vyplývá, že čím déle investujete, tím užší je očekávané rozpětí ročních výnosů, zejména pokud jde o akcie a dluhopisy.

Ačkoli jsou tedy akcie a dluhopisy krátkodobě volatilnější, dlouhodobí investoři, kteří dokážou přečkat vzestupy a pády trhu, mohou u akcií a dluhopisů těžit z rizikové prémie. Hotovost je vhodná pro ty, kteří mají krátký časový horizont. Nehrozí zde totiž, že pokles akciového trhu vám sníží hodnotu majetku přesně ve chvíli, kdy z něho budete potřebovat začít čerpat finance.

Obrázek 2Očekávaný rozsah výnosů hotovosti, dluhopisů a akcií podle společnosti Vanguard.

Veškeré prognózy je třeba považovat za hypotetické a neodrážejí ani nezaručují budoucí výsledky. Poznámky: Výnosy vycházejí z modelu Vanguard Capital Markets Model (VCMM) k 31. prosinci 2022 a jsou založeny na velmi dlouhodobých očekáváních, kde má dnešní tržní ocenění minimální vliv. Výnosy jsou přepočteny na roční bázi. Akcie i dluhopisy jsou definovány jako 95 % mimo Spojené království/5 % Spojené království. Zdroj: Výpočty Vanguard na základě údajů z VCMM.
Dosažitelnost finančních cílů

Tento aspekt udává, jak blízko jste k dosažení svých finančních cílů. Čím více peněz už jste nashromáždili, tím menší výnos potřebujete – v tuto chvíli se vám vyplatí podstupovat jen menší riziko, abyste svých cílů dosáhli. Pokud jsou vaše cíle na dosah a stačí vám již relativně nízký výnos, pak může hrát hotovost ve vašem portfoliu důležitou stabilizační roli.

Potřebujete naopak pro naplnění vašich cílů vyšší výnosy? Pak by držení příliš velkého množství hotovosti kvůli obavám z krátkodobé volatility mohlo zapříčinit, že svých dlouhodobých finančních cílů vůbec nedosáhnete.

Cíle jsou to první, co byste měli definovat, když tvoříte svůj finanční plán.

Propojme se na Facebooku...

...nebo na Linked In >>

Závěr

Rozhodujete-li se, zda do svého investičního portfolia zařadit hotovost a v jakém poměru, budete muset do určité míry zvážit všechny výše uvedené faktory.

Pokud například spoříte na koupi domu za dva roky, jste už nejspíš relativně blízko své cílové částce. Máte-li k tomu navíc nízkou toleranci k riziku, vhodné pro vás bude spíše portfolio s nižším rizikem a značným obsahem hotovosti. Naopak spoříte-li na důchod za 20 let, jste pravděpodobně od splnění svého cíle stále daleko. Pokud k tomu máte vysokou toleranci k riziku, můžete se s klidem rozhodnout, že v současné době hotovost do svého portfolia vůbec nezařadíte.

Mějte vždy na paměti, že vaše situace se bude v průběhu času měnit. Jak se budete blížit ke svému cíli, váš časový horizont se bude zkracovat. A možná se s postupujícím věkem sníží i vaše schopnost zvládat riziko. Tehdy přichází vhodný čas k přesunu části vašeho portfolia do hotovosti.

Chytré technologie v Edwardovi se naštěstí dokážou přesně o takové situace postarat. Chcete se dozvědět více o tom, jak Edward ke zvládnutí tohoto komplexního problému využívá své tři kyblíky na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle? Obraťte se na svého finančního poradce.

Zdroj: tým Edward

Investiční poradce, lektor finanční gramotnosti, zakladatel Investičního fondu Peníze pod kontrolou, příznivec férového a bezpečného investování a v neposlední řadě také milovník své rodiny a volného času, který se našel v tom, čím se živí.

ŘEKLI O MNĚ

"S Ing. Hesounem se známe řadu let od dob jeho působení na pozici privátního bankéře jedné velké banky, jejímž jsem klientem. Vzhledem k tomu, že mi vždy vyhovoval jeho styl práce, zůstali jsme v kontaktu i poté, co z banky odešel a osamostatnil se jako privátní finanční poradce. Hlavními důvody pro mé rozhodnutí zůstat s ním v kontaktu a nadále využívat jeho služeb jsou jeho solidnost, přesnost, za všech okolností férové jednání, a to hlavní, pozitivní finanční efekt plynoucí z investic a rozhodnutí, která mi pomohl učinit."
Ing. Stanislav KumžákObchodní ředitel pro východní Evropu - VISCOFAN CZ s.r.o.
"Jakub Hesoun byl 1,5 roku členem týmu ERSTE Premier v Českých Budějovicích, který se zabývá obsluhou Top Affluentní klientely v ERSTE Premier, prémiové službě České spořitelny, a.s. U Jakuba jsem nejvíce oceňoval jeho znalosti z oblasti investičního bankovnictví a také schopnosti tyto dovednosti předávat dále, ať svým klientům nebo kolegům v týmu."
Ing. Petr MichalecManažer ERSTE Premier centra České Budějovice
"S panem Ing. Jakubem Hesounem spolupracujeme již několik let. Ing. Hesoun připravuje pro naší organizaci školení na témata dle naší zakázky. Nejčastěji řešená témata jsou dluhová problematika, finanční gramotnost, spoření a investice. Účastníci si chválí jasnost a srozumitelnost přednášek i trpělivost věnovanou každému dotazu účastníka. Jako organizátoři oceňujeme ochotu, rychlou a vstřícnou komunikaci a profesionální přístup lektora."
PhDr. Miroslava HoreckáŘeditelka PorCeTa, o.p.s., Tábor
"Profesionalitu a vysokou kvalitu považuji u investičního poradce za "normální". Ing. Jakub Hesoun k tomu ovšem skýtá nadstavbu tím, že vnímá klienta i srdcem, takže výsledná spolupráce je na té nejvyšší úrovni."
Jana KrálováKlientka - investiční poradenství
"Pan Jakub Hesoun je profesionál, s velkými zkušenostmi, přehledem a jedinečným osobním a přátelským přístupem. Když jsem řešila nově vzniklou životní situaci, velice profesionálně a trpělivě mi poradil. Nikdy neměl problém zodpovědět mé nekonečné otázky a vždy jsme si vše pečlivě prošli, abych si byla jista, že je to ta nejlepší možnost pro mne a jak dále postupovat. Vřele doporučuji spolupráci s panem Hesounem."
Eva TisoňováKlientka - individuální poradenství

LÍBIL SE VÁM ČLÁNEK?

Pokud ano a chcete o tématu vědět více

jistě najdeme cestu, jak byste i Vy mohli získané informace zužitkovat.

Upozornění na rizika: historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a může i významně spadnout pod svou výchozí úroveň. Koncepty zde uvedené nejsou poradenstvím k žádným konkrétním investičním nástrojům. Reperezentují názory a zkušenosti autora. Článek nemůže nahradit osobní schůzku a autor neodpovídá za žádné rozhodnutí, které na základě jeho přečtení učiníte. Vždy se ohledně Vašich financí raďte s odborníky, než podepíšete jakoukoliv smlouvu.