Vztah mezi investičním horizontem a rizikem

Riziko je nedílnou součástí investování. Vaše ochota podstoupit riziko jako investor je velkou příčinou toho, že můžete potenciálně dosáhnout výnosů, které převyšují výnosy z držení hotovosti – tento jev je znám jako ,,riziková prémie za akcie”. Přesto je pro někoho představa rizika při investování znepokojující. Dobrou zprávou je, že existují konkrétní kroky, které vám při investování pomohou kontrolovat míru rizika, které podstupujete. Jedním z nich je promyšlený investiční  horizont (tedy doba, po kterou plánujete investovat).

Ve společnosti PPK – finanční servis jsme velkými zastánci investování jako způsobu budování dlouhodobého bohatství. Nedoporučujeme se ale snažit investovat do rizikových aktiv v krátkodobém horizontu. Hlavně proto, že finanční trhy se v minulosti chovaly v dlouhodobém horizontu poněkud předvídatelně, ale v krátkodobém horizontu jsou (pro většinu běžných investorů) extrémně nepředvídatelné.

Krátkodobě (mám na mysli jednotky dnů) se můžete naučit trhy předvídat, osvojíte-li si např. opční investiční strategie a naučíte-li se číst index VIX (známý také jako index tržní volatility, nebo jako index strachu). To je však cesta vyžadující znalosti, vzdělání a čas, který musíte studiu věnovat. A na to většina retailových investorů nemá prostor. Dnešní článek tedy bude o tom, jak s rizikem může pracovat běžný investor, který si chce splnit své finanční cíle a využívá k tomo tradiční investiční aktiva (hotovost, akcie, dluhopisy, nemovitosti a alternativní investice).

V tomto příspěvku se budeme zabývat právě vztahem mezi investičním horizontem a pravděpodobností investiční ztráty, abychom vám pomohli být informovanějšími a jistějšími investory.

14 tipů jak se stát rentiérem

Stáhněte si zdarma e-book, který vám usnadní cestu k Vaší finanční nezávislosti.

STÁHNOUT ZDARMA

Nepodstupujte tržní riziko se svými krátkodobými úsporami

Pokud očekáváte, že své peníze budete potřebovat v blízké době, pravděpodobně byste je neměli investovat, zejména ne do portfolia obsahujícího velkou expozici vůči akciím. Totéž platí pro váš nouzový hotovostní fond (pohotovostní rezervu). Zatímco riskantnější portfolio s určitým obsahem akcií může představovat dobrý kompromis mezi rizikem a výnosem ve středně dlouhém časovém období (alespoň 3-5 let), v krátkém časovém horizontu budou vaše investice čelit vyšší pravděpodobnosti ztráty v důsledku kolísavosti trhu.

Pro peníze, u kterých očekáváte, že je budete potřebovat dříve než za 3-5 let, doporučujeme spíše vysoce úročené hotovostní portfolio, jako je například Modelové Portfolio 1 (MP1) v investiční platformě Edward, které aktuálně nabízí úrok ve výši 4,75 – 5,00 % za rok a pojištění vkladu až do výše 2,5 milionu Kč prostřednictvím našich partnerských bank. Tento druh účtu vám umožní získat výhodnou úrokovou sazbu na vaši krátkodobou hotovost – dokud nebudete připraveni tyto peníze investovat – bez tržního rizika, takže se nemusíte obávat, zda budou vaše prostředky k dispozici, až je budete potřebovat.

Pokud přesto chcete s vašimi krátkodobými prostředky (například 1 až 3 roky) podstoupit alespoň malé riziko, můžete zvážit portfolia s rizikovostí 2 a 3 napříč všemi našimi modelovými řadami – Edward, BlackRock ESG, Market Cap nebo dokonce individuální portfolia. Tato portfolia se skládají do velké míry z dluhopisových ETF a jsou navržena tak, aby přinášela o něco vyšší výnos než čistě hotovostní účet, ale s výrazně menším tržním rizikem než diverzifikované akciové portfolio.

EDWARDOVA PORTFOLIA
Jak je vytváříme a řídíme

Stáhněte si zdarma e-book a poznejte Edwardova modelová portfolia, díky kterým si i Vy můžete splnit své finanční cíle. 

STÁHNOUT ZDARMA

Historie ukazuje jasný vztah mezi pravděpodobností ztráty a časovým horizontem

Pokud odkládáte úspory na delší dobu (minimálně 3-5 let, ale možná i mnohem déle), má obvykle smysl podstoupit určité tržní riziko, aby vaše úspory mohly růst tempem, které bude dlouhodobě převyšovat inflaci. Pokud se tak rozhodnete, měli byste vědět, že historie nám ukazuje poměrně konzistentní vztah mezi časovým horizontem investování a pravděpodobností ztráty. Tento fakt představuje jeden z hlavních způsobů, jakým můžete dobře kontrolovat míru rizika, které podstupujete.

Analytici společnosti Wealthfront sestavili níže uvedenou tabulku, která ilustruje historický vztah mezi pravděpodobností ztráty a časovým horizontem investování. Analyzovali měsíční výnosy amerických akciových trhů (s použitím kompletní řady celkových výnosů amerických trhů z webových stránek Kena Frenche, která zahrnuje americké akcie s velkou i malou kapitalizací) od července 1926 do září 2023 a vypočítali, jak by vypadaly celkové tržní výnosy za předpokladu, že byste investovali po různá časová období: 1-10 let, 15 let a 20 let. Poté odborníci z Wealthfront vypočítali procento všech těchto období, které za posledních 100 let zaznamenaly záporné výnosy, aby nám pomohli lépe pochopit pravděpodobnost ztráty při investování do akciových trhů.

Tabulka 1: Vztah mezi časovým horizontem a pravděpodobností ztráty (USA akcie 1926 až 2023)

Zdroj: Wealthfront, 2023. The Relationship Between Time Horizon and Investing Risk. K dispozici zde: https://www.wealthfront.com/blog/risk-and-time-horizon/. Poznámka: K posouzení pravděpodobnosti ztráty během různých dob trvání investice (N let) jsme použili metodiku klouzavých výnosů. Ta spočívala ve výpočtu celkových výnosů za po sobě jdoucí N-letá období počínaje rokem 1926 a konče rokem 2023. Například pro dvouleté výnosy jsme analyzovali období jako červenec 1926-červen 1928, následované srpnem 1926-červenec 1928 a tak dále až do října 2021-září 2023. Pravděpodobnost ztráty pak byla určena podílem těchto období, která přinesla záporné celkové výnosy. Tato analýza nezohledňuje potenciální daňové dopady ani investiční poplatky. Minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Investoři by měli před přijetím investičního rozhodnutí zvážit své individuální okolnosti.

Jak vidíte, pravděpodobnost ztráty výrazně klesá s vaším investičním horizontem. Pokud byste investovali do amerického akciového trhu pouze po dobu jednoho roku, byla by pravděpodobnost poklesu hodnoty vašich investic zhruba 1:4. Pokud byste však investovali po dobu 10 let, klesne tato pravděpodobnost na méně než 1 ku 20.

A nezapomeňte, že výše uvedená tabulka používá jen údaje z amerického akciového trhu, který je daleko volatilnější (a je tedy pravděpodobnější, že v daném roce přijdete o peníze) než dobře diverzifikované portfolio obsahující více tříd aktiv včetně nemovitostí, zlata, komodit a dluhopisů tak, jako portfolia v naší klasické modelové řadě Edward.

Poslední poznámka k výše uvedené tabulce: Možná vás zajímá, proč je u desetiletých období mírně vyšší pravděpodobnost ztráty než u osmiletých nebo devítiletých období. Stručná odpověď zní, že riziko sice s prodlužujícím se časovým horizontem všeobecně klesá, ale skutečná pravděpodobnost ztráty za 10 let v období 1926-2023 byla o něco vyšší kvůli konkrétnímu načasování různých krizí, které v tomto období ovlivnily ceny akcií.

Delší odpověď spočívá v tom, že více desetiletých období v této analýze zahrnovalo dvě krize: konkrétně dot-com bublinu na přelomu 90. let a začátku nového tisíciletí a finanční krizi v roce 2008. Podobně některá desetiletá období zahrnovala téměř celé období Velké hospodářské krize v letech 1929-1939. A i když patnáctiletá a dvacetiletá období pochopitelně zahrnovala dvě krize nebo celou Velkou hospodářskou krizi ještě častěji, tak tyto časové rámce byly dostatečně dlouhé na to, aby následné kladné výnosy dokázaly překonat ztráty v daném období.

Závěr: Čas je na vaší straně

Jste-li investorem, čas je obecně na vaší straně. Historie ukazuje, že pravděpodobnost ztráty je v delších časových obdobích výrazně nižší a delší časový horizont také dává případným ziskům více času na zhodnocení a složené úročení.

Zkuste přístup Šípkové Růženky – nejlepší je zainvestovat, usnout a probudit se na konci investičního horizintu. Nehlídejte proto svůj investiční účet každý den. Ulevíte tak svým emocím a svou pasivitou paradoxně přispějete k úspěšnému splnění vašich finančních cílů.

A samozřejmě – necítíte-li dostatečnou odvahu k tomu pustit se do investování sami, mějte šikovného investičního poradce, který vám pomůže se vším potřebným.

Víme, že myšlenka začít s investováním může být někdy zastrašující, zejména pokud se obáváte ztráty peněz. Zároveň je pravda, že budoucnost je vždy nejistá, ale s časem prověřeným a výzkumem podloženým přístupem k investování (jaký používají profesionální finanční poradci), v kombinaci s dlouhým časovým horizontem, můžete výrazně naklonit šance na úspěch ve svůj prospěch.

Zdroj: tým Edward, vlastní tvorba

Investiční poradce, lektor finanční gramotnosti, zakladatel Investičního fondu Peníze pod kontrolou, příznivec férového a bezpečného investování a v neposlední řadě také milovník své rodiny a volného času, který se našel v tom, čím se živí.

ŘEKLI O MNĚ

"S Ing. Hesounem se známe řadu let od dob jeho působení na pozici privátního bankéře jedné velké banky, jejímž jsem klientem. Vzhledem k tomu, že mi vždy vyhovoval jeho styl práce, zůstali jsme v kontaktu i poté, co z banky odešel a osamostatnil se jako privátní finanční poradce. Hlavními důvody pro mé rozhodnutí zůstat s ním v kontaktu a nadále využívat jeho služeb jsou jeho solidnost, přesnost, za všech okolností férové jednání, a to hlavní, pozitivní finanční efekt plynoucí z investic a rozhodnutí, která mi pomohl učinit."
Ing. Stanislav KumžákObchodní ředitel pro východní Evropu - VISCOFAN CZ s.r.o.
"Jakub Hesoun byl 1,5 roku členem týmu ERSTE Premier v Českých Budějovicích, který se zabývá obsluhou Top Affluentní klientely v ERSTE Premier, prémiové službě České spořitelny, a.s. U Jakuba jsem nejvíce oceňoval jeho znalosti z oblasti investičního bankovnictví a také schopnosti tyto dovednosti předávat dále, ať svým klientům nebo kolegům v týmu."
Ing. Petr MichalecManažer ERSTE Premier centra České Budějovice
"S panem Ing. Jakubem Hesounem spolupracujeme již několik let. Ing. Hesoun připravuje pro naší organizaci školení na témata dle naší zakázky. Nejčastěji řešená témata jsou dluhová problematika, finanční gramotnost, spoření a investice. Účastníci si chválí jasnost a srozumitelnost přednášek i trpělivost věnovanou každému dotazu účastníka. Jako organizátoři oceňujeme ochotu, rychlou a vstřícnou komunikaci a profesionální přístup lektora."
PhDr. Miroslava HoreckáŘeditelka PorCeTa, o.p.s., Tábor
"Profesionalitu a vysokou kvalitu považuji u investičního poradce za "normální". Ing. Jakub Hesoun k tomu ovšem skýtá nadstavbu tím, že vnímá klienta i srdcem, takže výsledná spolupráce je na té nejvyšší úrovni."
Jana KrálováKlientka - investiční poradenství
"Pan Jakub Hesoun je profesionál, s velkými zkušenostmi, přehledem a jedinečným osobním a přátelským přístupem. Když jsem řešila nově vzniklou životní situaci, velice profesionálně a trpělivě mi poradil. Nikdy neměl problém zodpovědět mé nekonečné otázky a vždy jsme si vše pečlivě prošli, abych si byla jista, že je to ta nejlepší možnost pro mne a jak dále postupovat. Vřele doporučuji spolupráci s panem Hesounem."
Eva TisoňováKlientka - individuální poradenství

LÍBIL SE VÁM ČLÁNEK?

Pokud ano a chcete o tématu vědět více

jistě najdeme cestu, jak byste i Vy mohli získané informace zužitkovat.

Upozornění na rizika: historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a může i významně spadnout pod svou výchozí úroveň. Koncepty zde uvedené nejsou poradenstvím k žádným konkrétním investičním nástrojům. Reperezentují názory a zkušenosti autora. Článek nemůže nahradit osobní schůzku a autor neodpovídá za žádné rozhodnutí, které na základě jeho přečtení učiníte. Vždy se ohledně Vašich financí raďte s odborníky, než podepíšete jakoukoliv smlouvu.