Investování napříč hospodářskými cykly

Existuje druh portfolií navržený tak, aby přinášel výnosy ve všech fázích hospodářského cyklu. Zjistěte, jak můžete získat dlouhodobé zhodnocení pomocí “All Seasons” portfolií.
  • V roce 2024 se v Evropě očekává mírná recese.
  • Některá naše modelová portfolia jsou navržena tak, aby přinášela stabilní výnosy v různých fázích hospodářského cyklu.
  • Strategická alokace do globálních akcií a globálních dluhopisů, která odpovídá investičnímu horizontu a postoji klienta k riziku, může přinést dlouhodobé zhodnocení.

Evropské ekonomiky zpomalují a zdá se, že trhy jsou na cestě do recese (eurozóna se v ní možná již nachází). Tento výhled může být pro někoho znepokojivý, ale naštěstí existují portfolia navržená tak, aby poskytovala kladné výnosy i v této fázi hospodářského cyklu.

Dlouhodobí investoři budou během své investiční cesty zažívat různé ekonomické a tržní podmínky, a proto je dobrý nápad sestavovat portfolia tak, aby dokázala odolat hospodářským poklesům, ale i dosahovat dobrých výnosů, když trhy rostou. Takové strategie se někdy označují jako “All Seasons” portfolia (tzn. portfolia “do každého počasí”).

Pochopení typického chování různých druhů investic v průběhu hospodářského cyklu je klíčem k vytvoření kvalitního All Seasons portfolia – a vzhledem k hrozící recesi se zdá, že právě nyní je vhodná doba na to si připomenout některé ze základů dlouhodobého investování.

Tento článek se zabývá historickými vzorci výnosů jednotlivých tříd aktiv v různých fázích hospodářského cyklu. Jeho cílem je nastínění toho, jak se sestavují portfolia, která klientům mohou přinášet dobré výnosy za každého počasí.

K vytvoření portfolia pro každé počasí je důležité, aby si investoři byli vědomi vzájemného vztahu mezi rizikem a výnosem různých investic a také cyklické povahy ekonomik a trhů. Nejzřetelnějším způsobem, jakým se při sestavování portfolia zohledňuje tato dynamika na trhu, je strategické rozdělení mezi globální akcie a dluhopisy.

EDWARDOVA PORTFOLIA
Jak je vytváříme a řídíme

Stáhněte si zdarma e-book a poznejte Edwardova modelová portfolia, díky kterým si i Vy můžete splnit své finanční cíle. 

STÁHNOUT ZDARMA
Akcie jsou hnací silou výnosů ve fázích růstu

To proto, že, zjednodušeně řečeno, akciové trhy mají tendenci překonávat dluhopisy, když ekonomika roste a podmínky pro podnikání jsou příznivé, zatímco ceny dluhopisů mají tendenci růst, když ekonomika klesá – nebo alespoň když po delší dobu klesají akciové trhy.

Níže uvedený graf vychází z údajů pro USA, ale závěry jsou relevantní i pro české investory – akciové trhy mají tendenci dosahovat nejvyšších výnosů, když ekonomika roste. Globální akcie vykázaly od ledna 1988 do konce prosince 2022 v prostředí mimo recesi průměrný roční výnos téměř 12 % (v USD), přičemž globální dluhopisy v těchto obdobích vykázaly průměrný výnos pouze 5,1 %.

Obrázek 1: Průměrné roční výnosy různých tříd aktiv v podmínkách mimo recesi.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Zdroj: Louis FRED. Poznámky: Měsíční údaje od prosince 1969, kdy byl index poprvé k dispozici, do prosince 2022. Americké akcie jsou reprezentovány indexem MSCI USA počínaje prosincem 1969; globální akcie indexem MSCI AC World počínaje prosincem 1987; americké státní dluhopisy indexem Bloomberg U.S. Treasury Bond počínaje lednem 1973; globální státní dluhopisy indexem Bloomberg Global Government Bond počínaje zářím 2000; americké dluhopisy indexem Bloomberg U.S. Aggregate Bond počínaje lednem 1976 a globální dluhopisy indexem Bloomberg Global Aggregate Bond počínaje lednem 1990. Všechny výnosy v USD bez reinvestovaného výnosu. Období recese podle definice Národního úřadu pro ekonomický výzkum (NBER).

Nejdůležitější investiční zásady

Stáhněte si zdarma e-book, který vám odhalí to nejdůležitější, co potřebujete k úspěšnému investování.

STÁHNOUT ZDARMA
Dluhopisy často překonávají akcie během recese

V recesi (podle definice Národního úřadu pro ekonomický výzkum) se situace výrazně mění. Jak ukazuje následující graf, dluhopisy mají během recese tendenci překonávat akcie.

Růst dluhopisových trhů v ekonomicky slabších období odráží trend často označovaný jako ,,útěk ke kvalitě” nebo ,,útěk do bezpečí”, kdy investoři často prodávají riskantní aktiva (jako akcie) a hledají relativně bezpečné a spolehlivé investice ve formě státních dluhopisů.

Obrázek 2: Výkonnost různých tříd aktiv během recese.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Zdroj: Louis FRED. Poznámky: Měsíční údaje od prosince 1969, kdy byl index poprvé k dispozici, do 31. prosince 2022. Americké akcie jsou reprezentovány indexem MSCI USA počínaje prosincem 1969; globální akcie indexem MSCI AC World počínaje prosincem 1987; americké státní dluhopisy indexem Bloomberg U.S. Treasury Bond počínaje lednem 1973; globální státní dluhopisy indexem Bloomberg Global Government Bond počínaje zářím 2000; americké dluhopisy indexem Bloomberg U.S. Aggregate Bond počínaje lednem 1976 a globální dluhopisy indexem Bloomberg Global Aggregate Bond počínaje lednem 1990. Všechny výnosy v USD bez reinvestovaného výnosu. Období recese podle definice Národního úřadu pro ekonomický výzkum (NBER).

Někteří investoři mohou tato zjištění vnímat jako pobídku k tomu, aby v případě hrozící recese přesunuli alokaci svých aktiv směrem k hotovosti a dluhopisům na úkor akcií. Klíčové je ale zdůraznit, že tato analýza výnosů v recesních období je čistě retrospektivní. Jinými slovy, nikdo přesně neví, kdy recese začne, nebo skončí. Obě tyto události jsou totiž definovány až několik měsíců poté, co nastaly, což činí časování trhu na základě těchto informací takřka nemožným – a riskantním.

Akciové trhy začínají růst už před koncem recese a poté dosahují lepších výsledků

Dalším důvodem, proč by se investoři měli mít na pozoru před opouštěním akciových trhů během recese, je skutečnost, že podle výzkumu společnosti Vanguard mají ceny globálních akcií tendenci se zvedat již před koncem recese.

Ukázalo se, že v každé ze sedmi recesí v USA v letech 1973-2021 se index S&P 500 začal zotavovat, zatímco ekonomika nadále klesala.

Vanguard ve stejném období také analyzoval načasování růstu akciových trhů a zjistil, že neexistují žádné pozorovatelné vzorce, kterých by mohli investoři využít. Nejrychlejší recesní oživení akcií začalo pouhé dva měsíce po krátkém hospodářském poklesu v roce 2020, zatímco nejdelší oživení začalo až 16 měsíců po recesi v letech 2007 – 2009. Nelze tedy spolehlivě předpovídat, v jaké fázi recese začnou akcie opět růst.

I když akciová rallye v průběhu recese nemusí být zcela dostatečná k tomu, aby se průměrné výnosy akcií během celého hospodářského poklesu vyhouply do kladných čísel, další graf ukazuje, že akcie typicky odměňují trpělivé investory už šest měsíců po skončení recese. Data nám říkají, že globální akcie v šesti měsících po recesi vynesly v průměru 27 % (v USD).

Obrázek 3: Oživení akciových trhů po skončení recese.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Zdroj: Louis FRED. Poznámky: Měsíční údaje od prosince 1969, kdy byl index poprvé k dispozici, do 31. prosince 2022. Americké akcie jsou reprezentovány indexem MSCI USA počínaje prosincem 1969; globální akcie indexem MSCI AC World počínaje prosincem 1987; americké státní dluhopisy indexem Bloomberg U.S. Treasury Bond počínaje lednem 1973; globální státní dluhopisy indexem Bloomberg Global Government Bond počínaje zářím 2000; americké dluhopisy indexem Bloomberg U.S. Aggregate Bond počínaje lednem 1976 a globální dluhopisy indexem Bloomberg Global Aggregate Bond počínaje lednem 1990. Všechny výnosy v USD bez reinvestovaného výnosu. Období recese podle definice Národního úřadu pro ekonomický výzkum (NBER).

Klíčovým poselstvím této analýzy je to, že spíše než snaha o načasování trhů se investorům vyplácí být trpěliví a udržovat svou strategickou alokaci (do globálních akcií, dluhopisů, nemovitostí, zlata, komodit atd.) po celou dobu své investiční cesty.

14 tipů jak se stát rentiérem

Stáhněte si zdarma e-book, který vám usnadní cestu k Vaší finanční nezávislosti.

STÁHNOUT ZDARMA
Význam široké diverzifikace

Klíčovou složkou efektivního portfolia do každého počasí je široká diverzifikace napříč globálními akciovými a dluhopisovými trhy. Rozložením investic mezi různé regiony a sektory mohou investoři snížit své celkové riziko a zároveň si ponechat zisky z nejvýkonnějších cenných papírů v daném období.

Jak zdůrazňují níže uvedené údaje, je obtížné přesně říci, která dílčí třída aktiv napříč akciovými a dluhopisovými trhy bude mít v jednotlivých letech nejlepší výkonnost. Stačí se podívat na výsledky roku 2022, abychom jasně viděli nebezpečí koncentrace investic do jednoho regionu nebo sektoru.

Obrázek 4: Výnosy hlavních dluhopisových a akciových indexů (v %), seřazené podle výkonnosti.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Zdroj: Výpočty společnosti Vanguard, údaje za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2022, s použitím údajů od Barclays Capital a Thompson Reuters Datastream a FactSet. Globální akcie jako index FTSE All World, severoamerické akcie jako index FTSE World North America, akcie rozvíjejících se trhů jako index FTSE All-World Emerging, akcie rozvinuté Asie jako index FTSE All World Developed Asia Pacific, evropské akcie jako index FTSE All World Europe ex-UK, britské akcie jsou definovány jako FTSE All Share Index, britské státní dluhopisy jako Bloomberg Sterling Gilt Index, britské dluhopisy vázané na index jako Bloomberg UK Govt Inflation-Linked UK Index, britské korporátní dluhopisy investičního stupně jako Bloomberg Sterling Aggregate Non-Gilts – Corporate Index, zajištěné globální dluhopisy jako Bloomberg Global Aggregate Index (zajištěné v GBP). Uvedená výkonnost je kumulativní a denominovaná v GBP. Zahrnuje reinvestici všech dividend a případné výplaty kapitálových zisků.

Také naše modelová portfolia jsou navržena se strategickou alokací nejen do globálních akcií a dluhopisů, která je široce diverzifikována napříč regiony a sektory, s cílem dlouhodobé ochrany majetku a stabilního růstu ve všech ekonomických a tržních prostředích.

Pokud se vám líbí myšlenka portfolií ,,do každého počasí”, obraťte se na mě. Se sestavením All Seasons portfolia vám rád poradím.

Zdroj: tým Edward

Investiční poradce, lektor finanční gramotnosti, zakladatel Investičního fondu Peníze pod kontrolou, příznivec férového a bezpečného investování a v neposlední řadě také milovník své rodiny a volného času, který se našel v tom, čím se živí.

ŘEKLI O MNĚ

"S Ing. Hesounem se známe řadu let od dob jeho působení na pozici privátního bankéře jedné velké banky, jejímž jsem klientem. Vzhledem k tomu, že mi vždy vyhovoval jeho styl práce, zůstali jsme v kontaktu i poté, co z banky odešel a osamostatnil se jako privátní finanční poradce. Hlavními důvody pro mé rozhodnutí zůstat s ním v kontaktu a nadále využívat jeho služeb jsou jeho solidnost, přesnost, za všech okolností férové jednání, a to hlavní, pozitivní finanční efekt plynoucí z investic a rozhodnutí, která mi pomohl učinit."
Ing. Stanislav KumžákObchodní ředitel pro východní Evropu - VISCOFAN CZ s.r.o.
"Jakub Hesoun byl 1,5 roku členem týmu ERSTE Premier v Českých Budějovicích, který se zabývá obsluhou Top Affluentní klientely v ERSTE Premier, prémiové službě České spořitelny, a.s. U Jakuba jsem nejvíce oceňoval jeho znalosti z oblasti investičního bankovnictví a také schopnosti tyto dovednosti předávat dále, ať svým klientům nebo kolegům v týmu."
Ing. Petr MichalecManažer ERSTE Premier centra České Budějovice
"S panem Ing. Jakubem Hesounem spolupracujeme již několik let. Ing. Hesoun připravuje pro naší organizaci školení na témata dle naší zakázky. Nejčastěji řešená témata jsou dluhová problematika, finanční gramotnost, spoření a investice. Účastníci si chválí jasnost a srozumitelnost přednášek i trpělivost věnovanou každému dotazu účastníka. Jako organizátoři oceňujeme ochotu, rychlou a vstřícnou komunikaci a profesionální přístup lektora."
PhDr. Miroslava HoreckáŘeditelka PorCeTa, o.p.s., Tábor
"Profesionalitu a vysokou kvalitu považuji u investičního poradce za "normální". Ing. Jakub Hesoun k tomu ovšem skýtá nadstavbu tím, že vnímá klienta i srdcem, takže výsledná spolupráce je na té nejvyšší úrovni."
Jana KrálováKlientka - investiční poradenství
"Pan Jakub Hesoun je profesionál, s velkými zkušenostmi, přehledem a jedinečným osobním a přátelským přístupem. Když jsem řešila nově vzniklou životní situaci, velice profesionálně a trpělivě mi poradil. Nikdy neměl problém zodpovědět mé nekonečné otázky a vždy jsme si vše pečlivě prošli, abych si byla jista, že je to ta nejlepší možnost pro mne a jak dále postupovat. Vřele doporučuji spolupráci s panem Hesounem."
Eva TisoňováKlientka - individuální poradenství

LÍBIL SE VÁM ČLÁNEK?

Pokud ano a chcete o tématu vědět více

jistě najdeme cestu, jak byste i Vy mohli získané informace zužitkovat.

Upozornění na rizika: historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a může i významně spadnout pod svou výchozí úroveň. Koncepty zde uvedené nejsou poradenstvím k žádným konkrétním investičním nástrojům. Reperezentují názory a zkušenosti autora. Článek nemůže nahradit osobní schůzku a autor neodpovídá za žádné rozhodnutí, které na základě jeho přečtení učiníte. Vždy se ohledně Vašich financí raďte s odborníky, než podepíšete jakoukoliv smlouvu.