Akcie nebo hotovost: do čeho investovat?

Proč je investování na akciových trzích výhodné i v době, kdy úrokové sazby rostou a lákají střadatele?

Prudké poklesy na mnoha světových trzích v roce 2022 zdůraznily, jak může hodnota vašich investic klesat i stoupat.

Ale taková je povaha investování: budou špatné i dobré časy.

Akcie se nepohybují přímočaře, ale z historického hlediska mají tendenci dlouhodobě růst. 

Zde je pět důvodů, proč právě teď investovat do akcií, a nedržet hotovost.

Propojme se na Facebooku...

...nebo na Linked In >>

1) Vyšší úroky neporazí inflaci

Mnoho investorů v České republice se nikdy nesetkalo s dvoucifernou inflací. Když ceny rychle rostou, mzdy lidí často nejsou schopny držet krok, takže se snižuje jejich celková kupní síla.

To může mít katastrofální dopad na hodnotu vašich peněz, což je patrné z  následujícího grafu, který ukazuje výnos hotovosti (s použitím velkoobchodní mezibankovní sazby LIBOR – London Inter Bank Offered Rate – sazba za kterou si jsou komerční banky daného regiony ochotny půjčovat mezi sebou peníze) upravený o vliv inflace za posledních 24 let. 

Obrázek 1: Výnosy z 10 000 GBP (tj. britská libra) v hotovosti před a po zohlednění vlivu inflace

Zdroj: Factset, výpočty Vanguard na základě období od 31. prosince 1998 do 30. listopadu 2022.

Centrální banky, jako například Česká národní banka, obvykle zvyšují úrokové sazby, aby zpomalily hospodářskou aktivitu, a tím pomohly kontrolovat inflaci. To se následně promítá do vyšších sazeb na spořících účtech nebo termínovaných vkladech, což může pomoci střadatelům čelit negativním dopadům inflace.

Nicméně roční míra spotřebitelské inflace v Česku aktuálně dosahuje 17,5 %, zatímco základní úroková sazba ČNB (2T repo sazba) je aktuálně 7 %.

Z toho vyplývá, že ani menší množství hotovosti na trhu nevede k dostatečnému růstu úrokových sazeb, který by byl vyšší než současná inflace.

I kdyby se snad úrokové sazby na nějakou dobu vyhouply nad úroveň inflace, zůstává faktem, že:

…hotovost je historicky méně úročená než je míra inflace. Dlouhodobě tedy investor “investující” do spořících a termínovaných účtů reálně ztrácí svůj majetek.

Proto se vyplatí zvážit, zda může investování vašich peněz jinými způsoby přispět k efektivnějšímu růstu vašeho bohatství.

14 tipů jak se stát rentiérem

Stáhněte si zdarma e-book, který vám usnadní cestu k Vaší finanční nezávislosti.

STÁHNOUT ZDARMA

2) Akcie jsou historicky nejlepším zajištěním proti inflaci

Ve srovnání s hotovostí mají akcie dlouhodobě mnohem lepší výsledky, pokud je měříme proti inflaci.

Jak ukazuje následující tabulka, průměrné roční výnosy akcií očištěné o inflaci za posledních 120 let přesahují 5 %, zatímco u hotovosti se pohybují pouze kolem 1 %.

Tabulka 1: Jak si akcie vedly ve srovnání s dluhopisy a hotovostí, celkové výnosy 1901-2020

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Poznámky: Údaje zahrnují období od 31. prosince 1900 do 31. prosince 2020. Výnosy jsou uvedeny v GBP. Nominální hodnota je výnos před úpravou o inflaci s reinvestovanými dividendami a výnosy; reálná hodnota zahrnuje vliv inflace.

Zdroje: Vanguard, s použitím údajů o globálních výnosech Dimson-Marsh-Staunton od společnosti Morningstar, Inc. (DMS UK Equity Index, DMS UK Bond Index, DMS World Bill Index).

Jak ukázal loňský propad trhu, a jak je patrné také z Tabulky 1, cena akcií (a dluhopisů) je náchylnější ke kolísání na trhu než hotovost. Klíčové však je, pokud vezmeme v potaz inflaci, že:

…investování do akcií může v dlouhodobém horizontu navýšit váš majetek daleko efektivněji než hotovost.

Vezměme si například náš první graf (Obrázek 1), který ukazuje vývoj hodnoty 10 000 GBP v hotovosti po očištění o inflaci. Nyní se podívejte na stejný graf níže (Obrázek 2), ale s překrytím výkonnosti globálního akciového indexu. Je patrné, že pokud byste v roce 1998 investovali do globálních akcií, na konci roku 2022 by váš majetek (očištěný o vliv inflace) vzrostl o zhruba 350 %. Naproti tomu, reálný výnos hotovosti byl za stejné období okolo -35 %!

Obrázek 2: Výnosy z 10 000 GBP v hotovosti a v akciích před a po zohlednění vlivu inflace

Zdroj: Factset, výpočty Vanguard na základě období od 31. prosince 1998 do 30. listopadu 2022.

Chtěl bych varovat investory, aby se nenechali odradit od investování do akcií jedním výnosově záporným rokem.

Jak dále vysvětlujeme, klesající trhy obvykle znamenají lepší investiční příležitosti do budoucna.

3) ,,Riziková prémie” za akcie

Klíčovým důvodem, proč investovat do akcií namísto hotovosti za účelem dlouhodobého růstu, je takzvaná riziková prémie za akcie. Neboli – investoři jsou odměněni za nesení dodatečného rizika, jelikož výnosy z akcií jsou volatilnější (kolísavější) než úspory v hotovosti.

Proto akcie dlouhodobě přinášejí lepší výnosy očištěné o inflaci, jak ukazuje výše uvedená Tabulka 1.

Pokud jste tedy schopni nést zvýšené riziko kolísavosti (například proto, že máte delší časový horizont), existuje u vás silný důvod pro investování do akcií oproti hotovosti.

Nezapomeňte také, že:

…poměr mezi rizikem a potenciálním výnosem můžete kontrolovat investováním do akcií prostřednictvím fondů, které mohou vaše investice diverzifikovat mezi tisíce různých společností.

Kromě toho můžete upravit směs akcií, dluhopisů a dalších finančních aktiv tak, aby odpovídala vašim vlastním preferencím v oblasti rizika. K dosažení tohoto cíle lze využít například Edwardova modelová portfolia, která jsou sestavena podle úrovně rizikovosti a očekávaného výnosu od 1 do 10.

EDWARDOVA PORTFOLIA
Jak je vytváříme a řídíme

Stáhněte si zdarma e-book a poznejte Edwardova modelová portfolia, díky kterým si i Vy můžete splnit své finanční cíle. 

STÁHNOUT ZDARMA

4) Akcie jsou nyní výhodnější

Po celosvětově slabé výkonnosti v roce 2022 akcie zlevnily a představují tak nyní lepší nabídku. V důsledku toho se zlepšily i jejich dlouhodobé vyhlídky.

To se odráží v modelu Vanguard Capital Markets Model® (VCMM), který analyzuje historická data a simuluje tisíce prognóz s využitím řady výhledových předpokladů a ukazatelů. Nyní vypočítává, že:

…český investor může v příštích 10 letech očekávat průměrný roční výnos globálních akcií mezi 6,1 % a 8,1 %. To je o 3,3 % více než loni touto dobou.

Tyto prognózy jsou hypotetické – není zaručeno, že se naplní. Za daných okolností jsou nicméně povzbudivé a potvrzují, proč může být pro investory z dlouhodobého hlediska smysluplnější investovat do akcií než do hotovosti.

5) Nejistota ohledně úrokových sazeb

V neposlední řadě nelze předpokládat, že úrokové sazby budou nadále růst nebo zůstanou vysoké navždy. Je pravda, že vyšší úrokové sazby si můžete na nějakou dobu uzamknout. To však netrvá déle než pár let a po uplynutí této doby panuje nejistota ohledně toho, co se bude dít se základními sazbami. A zatímco se budete snažit dobře načasovat termínovaný vklad, můžete přijít o daleko silnější výkonnost akciového trhu.

Základní úroková sazba, stanovená Českou národní bankou, už podle všeho nejspíše dosáhla svého vrcholu na aktuální úrovni 7 %. Je možné, že sazby ještě mírně vzrostou, ovšem dosavadní cyklus agresivního zvyšování sazeb na spořících účtech by se tak měl ustálit do konce roku 2023.

Více jsem o aktuální situaci hovořil na YouTubeukázce finančních aktualit, které pravidelně zveřejňuji pro své klienty.

Odebírejte můj YouTube kanál.

Pokud se nyní nacházíme v ekonomické recesi, která potrvá po celý rok 2023, a pokud inflace klesne rychleji, než ČNB očekává, je možné, že úrokové sazby opět rychle klesnou. A stejný scénář může nastat i ve světě. Nezapomínejme, že akciové trhy reagují často v předstihu. Jakmile začnou úrokové sazby klesat, ceny akcií v tu chvíli mohou být už výrazně vyšší. Čekat tedy s hotovostí do doby, než úrokové sazby půjdou níže, není pro dlouhodobé investory dobrá strategie. 

Závěr

Pokud dáme dohromady historické výnosy akcií a hotovosti očištěné o inflaci s výhledem na budoucí vývoj těchto dvou instrumentů, investování na akciových trzích se stále zdá být výhodnější. Ačkoliv v roce 2023 může dojít na trzích k další volatilitě a poklesům, trpěliví investoři, kteří zachovávají disciplínu, budou s největší pravděpodobností dlouhodobě odměněni. Očekávání společnosti Vanguard ohledně dlouhodobých výnosů z akcií se totiž ve srovnání s tímto obdobím loňského roku zvýšila. Protože nikdo nemáme křišťálovou kouli a je tedy velmi náročné správně načasovat růst cen akcií, nejprověřenější strategií je držet se svého investičního plánu, myslet dlouhodobě a dodržovat další prověřené investiční zásady.

Nejdůležitější investiční zásady

Stáhněte si zdarma e-book, který vám odhalí to nejdůležitější, co potřebujete k úspěšnému investování.

STÁHNOUT ZDARMA

Platí, že spořící účet (hotovost) má své místo v každém investičním portfoliu. Dokonce i u těch nejbohatších investorů na světě (pusťte si záznam webináře Jak investují nejbohatší lidé na světě).

Spořící účet je zkrátka nejvhodnějším produktem pro držení tzv. likvidní pohotovostní rezervy. Kolik peněz byste ale na něm měli mít a jaký je vlastně správný poměr mezi prostředky na spořícím účtu a zainvestovnými penězi? Odpovědi naleznete ve svém finančním plánu.

Chcete-li si nezávazně promluvit o tom, co aktuálně ve financích řešíte a s čím potřebujete poradit, zkusme se potkat a probrat to.

Zdroje: Tým Edward

Investiční poradce, lektor finanční gramotnosti, zakladatel Investičního fondu Peníze pod kontrolou, příznivec férového a bezpečného investování a v neposlední řadě také milovník své rodiny a volného času, který se našel v tom, čím se živí.

ŘEKLI O MNĚ

"S Ing. Hesounem se známe řadu let od dob jeho působení na pozici privátního bankéře jedné velké banky, jejímž jsem klientem. Vzhledem k tomu, že mi vždy vyhovoval jeho styl práce, zůstali jsme v kontaktu i poté, co z banky odešel a osamostatnil se jako privátní finanční poradce. Hlavními důvody pro mé rozhodnutí zůstat s ním v kontaktu a nadále využívat jeho služeb jsou jeho solidnost, přesnost, za všech okolností férové jednání, a to hlavní, pozitivní finanční efekt plynoucí z investic a rozhodnutí, která mi pomohl učinit."
Ing. Stanislav KumžákObchodní ředitel pro východní Evropu - VISCOFAN CZ s.r.o.
"Jakub Hesoun byl 1,5 roku členem týmu ERSTE Premier v Českých Budějovicích, který se zabývá obsluhou Top Affluentní klientely v ERSTE Premier, prémiové službě České spořitelny, a.s. U Jakuba jsem nejvíce oceňoval jeho znalosti z oblasti investičního bankovnictví a také schopnosti tyto dovednosti předávat dále, ať svým klientům nebo kolegům v týmu."
Ing. Petr MichalecManažer ERSTE Premier centra České Budějovice
"S panem Ing. Jakubem Hesounem spolupracujeme již několik let. Ing. Hesoun připravuje pro naší organizaci školení na témata dle naší zakázky. Nejčastěji řešená témata jsou dluhová problematika, finanční gramotnost, spoření a investice. Účastníci si chválí jasnost a srozumitelnost přednášek i trpělivost věnovanou každému dotazu účastníka. Jako organizátoři oceňujeme ochotu, rychlou a vstřícnou komunikaci a profesionální přístup lektora."
PhDr. Miroslava HoreckáŘeditelka PorCeTa, o.p.s., Tábor
"Profesionalitu a vysokou kvalitu považuji u investičního poradce za "normální". Ing. Jakub Hesoun k tomu ovšem skýtá nadstavbu tím, že vnímá klienta i srdcem, takže výsledná spolupráce je na té nejvyšší úrovni."
Jana KrálováKlientka - investiční poradenství
"Pan Jakub Hesoun je profesionál, s velkými zkušenostmi, přehledem a jedinečným osobním a přátelským přístupem. Když jsem řešila nově vzniklou životní situaci, velice profesionálně a trpělivě mi poradil. Nikdy neměl problém zodpovědět mé nekonečné otázky a vždy jsme si vše pečlivě prošli, abych si byla jista, že je to ta nejlepší možnost pro mne a jak dále postupovat. Vřele doporučuji spolupráci s panem Hesounem."
Eva TisoňováKlientka - individuální poradenství

LÍBIL SE VÁM ČLÁNEK?

Pokud ano a chcete o tématu vědět více

jistě najdeme cestu, jak byste i Vy mohli získané informace zužitkovat.

Upozornění na rizika: historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a může i významně spadnout pod svou výchozí úroveň. Koncepty zde uvedené nejsou poradenstvím k žádným konkrétním investičním nástrojům. Reperezentují názory a zkušenosti autora. Článek nemůže nahradit osobní schůzku a autor neodpovídá za žádné rozhodnutí, které na základě jeho přečtení učiníte. Vždy se ohledně Vašich financí raďte s odborníky, než podepíšete jakoukoliv smlouvu.